รีสอร์ทภูเขาอาซาฮิดาเกะ
กระเช้าขึ้นเทือกเขาไดเซสึซัง-อาซาฮิดาเกะ

สภาพการเดินรถโรปเวย์

รถกระเช้าหยุดให้บริการในขณะนี้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี

ชั่วโมงเดินรถสำหรับวันนี้2020/04/02

รอบแรก(ขาขึ้น) 9:00am

รอบสุดท้าย(ขาลง) 5:00pm

ภาพวิดีโอจากบนภูเขาอาซาฮิดาเกะ

LIVE IMAGES OF MT.ASAHIDAKE

ภาพวิดีโอจากสถานียอดเขา (ภาพวิดีโอนี้ถ่ายทำโดยชุมชนเมืองฮิกาชิคาว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นภาพสำคัญของประเทศญี่ปุ่น)

เว็บไซต์เมืองฮิกาชิคาว่า

ภูเขาอาซาฮิดาเกะวันนี้

รายงานประจำวันภูเขาอาซาฮิดาเกะ

สภาพอากาศบนสถานีซุงะตะมิ (ระดับความสูง 1,600 เมตร)

2 เม.ย. 2020 2:00 pm

สภาพอากาศ มีเมฆหมอก
อุณหภูมิ -4℃
ความเร็วลม 21m/s
สภาพการมองเห็น มองเห็นได้ชัดเจน
หิมะ 235cm

ตารางเวลาทำการของกระเช้าขึ้นภูเขา

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 20 ตุลาคม: ทุก 15 นาที, เริ่มตั้งแต่ต้นชั่วโมง (เวลาขาขึ้นรอบสุดท้ายเริ่ม 15 นาทีก่อนเวลาขาลงรอบสุดท้าย)
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน และ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ถึง 31 พฤษภาคม: ทุก 20 นาที, เริ่มตั้งแต่ต้นชั่วโมง (เวลาขาขึ้นรอบสุดท้ายเริ่ม 20 นาทีก่อนเวลาขาลงรอบสุดท้าย)

รายละเอียดการเดินและปีนเทือกเขาไดเซสึซัง

นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินบนเทือกเขาไดเซสึซังในฤดูกาลนี้มากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสภาพอากาศบนเขาทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อเลี่ยงการประสบอุบัติเหตุ โปรดทราบว่าสภาพอากาศบนเทือกเขาแปรปรวนอย่างมากและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพอากาศที่แจ่มใสตอนเริ่มเดินเขาอาจมืดครึ้มหรือเปลี่ยนแปลงได้กระทันหัน และทำให้มองไม่เห็นเส้นทางเดิน ถ้าขณะเดินเขา คุณไม่รู้เส้นทางหรือหลงทาง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือทันที เพราะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคจากขึ้นที่สูง (Mountain Sickness) โปรดแจ้งเหตุด่วนกับศูนย์บริการของสถานีตำรวจได้ที่หมายเลข 110 และรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมาช่วยเหลือ โปรดวางแผนล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมเดินเขาในช่วงฤดูหนาวเพื่อเลี่ยงการประสบอุบัติเหตุ ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่และรายงานพยากรณ์อากาศบนยอดเขาทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

ตารางเวลาและราคา

ค่าบริการ(รวมภาษีเพื่อการบริโภคแล้ว)

ค่าบริการประเภทรายบุคคลฤดูกาลปกติ(10/21~5/31)ฤดูกาลหนาแน่น(6/1~10/20)
ตั๋วขึ้น-ลงตั๋วเที่ยวเดียวตั๋วขึ้น-ลงตั๋วเที่ยวเดียว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่าฤดูกาลปกติ(10/21~5/31)2,200เยน1,300เยนฤดูกาลหนาแน่น(6/1~10/20)3,200เยน2,000เยน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาฤดูกาลปกติ(10/21~5/31)1,500เยน900เยนฤดูกาลหนาแน่น(6/1~10/20)1,600เยน1,000เยน

ค่าโดยสารอื่น ๆ

ค่าบริการประเภทรายกลุ่ม (20 คนขึ้นไป)ฤดูกาลปกติ(10/21~5/31)ฤดูกาลหนาแน่น(6/1~10/20)
ตั๋วขึ้น-ลงตั๋วเที่ยวเดียวตั๋วขึ้น-ลงตั๋วเที่ยวเดียว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่าฤดูกาลปกติ(10/21~5/31)2,000เยน1,200เยนฤดูกาลหนาแน่น(6/1~10/20)2,900เยน1,800เยน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาฤดูกาลปกติ(10/21~5/31)1,400เยน800เยนฤดูกาลหนาแน่น(6/1~10/20)1,450เยน900เยน
ค่าบริการราคาพิเศษประเภทบุคคลทุพพลภาพ (ต้องแสดงใบรับรองทุพพลภาพ)ฤดูกาลปกติ(10/21~5/31)ฤดูกาลหนาแน่น(6/1~10/20)
ตั๋วขึ้น-ลงตั๋วเที่ยวเดียวตั๋วขึ้น-ลงตั๋วเที่ยวเดียว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่าฤดูกาลปกติ(10/21~5/31)1,100เยน650เยนฤดูกาลหนาแน่น(6/1~10/20)1,600เยน1,000เยน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาฤดูกาลปกติ(10/21~5/31)750เยน450เยนฤดูกาลหนาแน่น(6/1~10/20)800เยน500เยน
  • หมายเหตุ:
  • * เด็กอายุต่ำกว่าระดับประถมศึกษา (เด็กทารกและเด็กวัยหัดเดิน) ไม่ต้องเสียค่าบริการ (จำกัดเฉพาะเด็กหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน)
  • * มัคคุเทศก์, ล่าม และพนักงานขับรถยนต์สำหรับบุคคลหรือกลุ่มคิดเป็นราคาผู้ใหญ่
  • * เพื่อเลี่ยงการประสบอุบัติเหตุขณะเดินเขา เราไม่อนุญาตให้ซื้อตั๋วขาขึ้นเที่ยวเดียว (จากสถานีฐานจนถึงสถานีสุงะตะมิ) ล่วงหน้า ตั๋วขาขึ้นเที่ยวเดียว (จากสถานีฐานจนถึงสถานีสุงะตะมิ) จะหยุดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 16.00 น. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม และ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม (วันและเวลาดังกล่าวมีโอกาสเปลี่ยนแปลง)
  • * บุคคลทุพลลภาพและผู้ติดตามจะได้รับค่าบริการราคาพิเศษ (จำกัดเฉพาะผู้ติดตามหนึ่งคนต่อบุคคลทุพพลภาพหนึ่งคน)
  • * อาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมถ้าประสงค์ที่จะนำสัมภาระขนาดใหญ่ขึ้นกระเช้า ในบางกรณี คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระที่ติดตัวมาขึ้นบนกระเช้า

ตารางเวลากระเช้าขึ้นภูเขาอาซาฮิดาเกะ

ร้านค้าและร้านอาหาร

ร้านค้า

ร้านค้า

เราจำหน่ายอาหารอาซาฮิดาเกะสูตรพิเศษ อาทิ เบียร์และคุกกี้พื้นเมือง
นอกจากนี้ ร้านอาหารต่าง ๆ จำหน่ายไส้กรอกเนื้อกวาง, ไอศกรีมนมโทกะชิ และอื่น ๆ

สถานีฐาน

สถานีฐาน

เมนูอาหารที่เราคัดสรรมาเสิร์ฟเป็นจำนวนมากและทำจากเครื่องปรุงที่สรรหาในพื้นที่ แกงกะหรี่โรยผักที่ขึ้นตามฤดูกาลในฮิงาชิกาวาถือเป็นเมนูยอดนิยมของร้านอาหาร! นอกจากนี้ คุณจะได้ลิ้มรสบะหมี่ราเม็งตบแต่งด้วยเนื้อปลาหรือเมนูเครื่องในตุ๋นที่จะต้องถูกใจเป็นแน่แท้

สถานียอดเขา

สถานียอดเขา

ร้านค้าเปิดทำการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม สินค้าโดดเด่นของเราคือคร็อกเก้ภูเขาและกาแฟออร์แกนิค คร็อกเก้ภูเขาเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น เราใช้กาแฟออร์แกนิคที่ต้มด้วยน้ำพุบริสุทธิ์จากภูเขาอาซาฮิดาเกะ

เส้นทางเดินเขา
[มิถุนายน – ตุลาคม]

เส้นทางเดินเขา

เส้นทางเดินเขาマップ

หิมะเริ่มละลายในเดือนมิถุนายนและต้นแบบแอลป์ขึ้นอยู่ทั่วพื้นที่ ทิวทัศน์นี้ทำให้เรารู้ว่าฤดูใบไม้ผลิได้มาเยือนเทือกเขาไดเซสึซังแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษอย่างมากเพราะทิวทัศน์ของฤดูใบไม้ผลิจะกลายเป็นฤดูร้อนพร้อมกันในพริบตา การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เชยชมในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น ผู้ที่เดินตามเส้นทางเดินจะได้เห็นทิวทัศน์ความสวยงามรอบทิศของเทือกเขาไดเซสึซัง ชาวไอนุเรียกยอดเทือกเขาไดเซสึซังว่า คามุยมินทาระ (Kamuimintara) ซึ่งแปลว่า “สวนดอกไม้ของเทพเจ้า” ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการเดินรอบบึงซุงตะมิ เราหวังว่าคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับเส้นทางเดินสุดพิเศษนี้

เวลา / ระยะทางที่ใช้

ประมาณ 1 ชั่วโมงในการเดินจนครบเส้นทาง / ประมาณ 1.7 กม.

* เวลาในการเดินตลอดเส้นอาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความพร้อมของร่างกาย
โปรดทราบว่าเวลาที่ระบุเอาไว้เป็นเวลาอ้างอิงเท่านั้น

ต้องสวมชุดปีนเขา

สวมรองเท้าบูทปีนเขาหรือรองเท้าที่มีส้นหนา เสื้อนอกกันน้ำ หรือแจ็คเก็ตแขนยาว ฯลฯ

*มีบริการเช่ารองเท้าบูทที่สถานียอดเขา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การเดินทาง

ที่ตั้งAsahidake Onsen, Higashikawa-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido, Japan 071-1472 
mapcode796 861 007*30
ติดต่อทางโทรศัพท์

โทร : 0166-68-9111

นักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ส่วนตัว

เวลาเดินทางด้วยรถยนต์:

ทางด่วนฮอกไกโด
อาซาฮิคาวะทาคาซึ ไอซี (ทางแยกต่างระดับ)1 ชม. 30 นาที
อาซาฮิคาวะคิตะ ไอซี (ทางแยกต่างระดับ)1 ชม. 20 นาที
สถานีเรถไฟจอาร์
สถานีรถไฟเจอาร์อาซาฮิคาวะ1 ชม. 10 นาที
สถานีรถไฟเจอาร์ซัปโปโระ3 ชม.
สนามบินอาซาฮิคาวะ
สนามบินอาซาฮิคาวะ60 นาที
สวนสัตว์
สวนสัตว์อาซาฮิยามะ60 นาที
สนามกอล์ฟ
โคเต้อาซาฮิคาวะคันทรี่คลับ50 นาที
บึง
บึงสีน้ำเงิน (อาโออิอิเกะ)60 นาที
พื้นที่/เมือง/เทศบาลเมือง
ฮิกาชิคาว่า “มิชิคุซะกัน”40 นาที
บิเอะ40 นาที
ฟุราโนะ1 ชม. 30 นาที
ออนเซ็น (บ่อน้ำพุร้อน/สปา)
ชิโรกาเนะออนเซ็น (บ่อน้ำพุร้อน)1 ชม. 10 นาที
โซอุนเคียวออนเซ็น (บ่อน้ำพุร้อน)2 ชม. 30 นาที

อัตราค่าจอดรถกระเช้าอาซาฮิกาวะ (รวมภาษีแล้ว)

ลิงก์

Cote Asahikawa Country Club

Mt.Usu Ropeway

Mt. Asahedake Handy Guide Map for Survival

Mt. Asahedake Handy Guide Map for Survival